Schoolbestuur

De VZW Katholieke Scholen Regio Deinze is de inrichter en de
eindverantwoordelijke van het onderwijs op onze school.

Het correspondentieadres is Nieuwstraat 60, 9800 Deinze.
Telefoon: 09/386 59 85

De leden van de beheerraad: 

De voorzitter: De heer Renaat De Seranno


Mevrouw Martine De Jaeger
Mevrouw Gemma Baeckelandt
De heer Roel Baets
De heer Patrick De Decker
De heer Willem Van Damme
De heer Jean-Marie Vanduyfhuys
De heer Rik Verhulst