Schoolbestuur

De VZW Katholieke Scholen Regio Deinze is de inrichter en de
eindverantwoordelijke van het onderwijs op onze school.

Het correspondentieadres is Nieuwstraat 60, 9800 Deinze.
Telefoon: 09/386 59 85
Ondernemingsnummer 0416.935.593
RPR Gent

 

De leden van de beheerraad: 

Voorzitter: Gemma Baekelandt

 

Identiteitsgegevens van de voorzitter en de leden van de beheerraad

Mevrouw Gemma Baekelandt

De heer  Rik Verhulst

De heer Willem Van Damme

De heer Martin De Paepe

De heer Roel Baets

De heer Jean-Marie Vanduyfhuys

De heer Rik De Cooman

Mevrouw Martine De Jaeger

De heer Patrick De Decker

De heer Johan Kets