Vijfde en zesde leerjaar

  De oudsten van onze school, de klas van juf Eline