Belangrijke data

Noteer in jullie agenda:  en bekijk de agenda en de nieuwsbrief online -- nieuwsbrief en kalender
 

- schoolfeest Grammene - Gottem : 15 en 16 februari 2019

- oudercontact Grammene: week van 18 - 22 februari  2019

- oudercontact Gottem: 21 februari 2019

- koekjesverkoop: 27 april 2019

- zeeklas derde graad Gottem: 13 - 17 mei 2019

- eerste communie 2019: zaterdag 11 mei om 14.30u 2019

- boerderijklas eerste graad Gottem: 20 en 21 mei 2019

- oudercontact Grammene: week van 17 - 21 juni 2019

- frietjesfeest: 21 juni 2019

- oudercontact Gottem: 27 juni 2019

 

De verlofkalender en zwemdata vindt u onder de rubriek info - documenten downloaden