Belangrijke data

    Noteer in jullie agenda: en bekijk de agenda en de nieuwsbrief online - nieuwsbrief en kalender   

6 september 2021 Infoavond lagere school
11 september 2021 Jongerenzending Sint-Paulus
15 september 2021 Infoavond kleuters
17 september 2021 Strapdag
24 september 2021 Vormsel te Gottem
28 september 2021 MST voor L1 en L5
1 oktober 2021 Zwemmen L1 - L2 - L3 - L4
4 oktober 2021  Facultatieve vrije dag
7 oktober 2021  Bosdag lager
8 oktober 2021 Schoolfotograaf individuele foto's
12 oktober 2021 Bosdag kleuter
15 oktober 2021 Zwemmen L1 - L2 - L3 - L4
27 oktober 2021 Openklasdag P/1K
29 oktober 2021 Attituderapport & puntenrapport

 

De verlofkalender en zwemdata vindt u onder de rubriek 'info' --> 'documenten downloaden'.