Belangrijke data

      Noteer in jullie agenda:  en bekijk de agenda en de nieuwsbrief online -- nieuwsbrief en kalender   

Onderstaande datums zijn onder voorbehoud...  de uitwerking zal een beetje afhangen van de op die moment geldende Coronamaatregelen...

17 maart pedagogische studiedag
8 mei 2021 Eerste communie in de kerk van Wontergem
17 - 21 mei 2021 zeeklas voor de derde graad 
20 + 21 mei 2021 boerderijklas voor de eerste graad 
18 juni 2021 frietjesfeest
week van 21 - 25 juni 2021 oudercontact voor de kleuterschool
29 juni 2021  proclamatie 6de leerjaar + oudercontact lagere school

 

 

De verlofkalender en zwemdata vindt u onder de rubriek info - documenten downloaden