Belangrijke data

    Noteer in jullie agenda: en bekijk de agenda en de nieuwsbrief online - nieuwsbrief en kalender   

2 mei vrije dag op school 
14 mei  eerste communie 
20 mei schoolreis lager
10 juni receptie eerste communicanten en kinderen die hun vormsel doen. 
27 - 30 juni oudercontacten lagere school
24 juni frietjesfeest 
28 juni proclamtie zesde leerjaar 

De verlofkalender en zwemdata vindt u onder de rubriek 'info' --> 'documenten downloaden'.