Klas 5e en 6e leerjaar

Vijfde en zesde leerjaar met juf Eline.